Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/eropreke/domains/4hair.lt/public_html/system/database/mysql.php on line 6

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/eropreke/domains/4hair.lt/public_html/system/database/mysql.php on line 6
Taisyklės

Taisyklės

Naudojimosi el. parduotuve 4hair.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato pirkėjo ir pardavėjo MB „Interneto profesionalai“ (toliau – pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje 4hair.lt (toliau – parduotuvėje).
1.2 Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti šias taisykles. Pirkdamas prekę ir pažymėdamas varnelę ties punktu „susipažinau su taisyklėmis“ pirkėjas patvirtina, jog taisyklės jis perskaitė ir su jomis sutinka.
1.3 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu papildyti ir keisti šias taisykles. Pirkėjui taikoma ta taisyklių redakcija, kuri galiojo jam perkant prekę ir sutinkant su taisyklėse įtvirtintomis nuostatomis.

2. Sutartis.

2.1. Laikoma, jog ši sutartis sudaroma Lietuvos Respublikoje, Vilniuje. Kilus ginčų dėl šios sutarties arba ją sudariusių subjektų veiksmų/neveikimo, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančios įstatymus.
2.2 Laikoma, jog sutartis sudaroma nuo to momento, kuomet pirkėjas suformuoja užsakymą ir atsiskaito už užsakytas prekes.
2.3 Sutartys, sudarytos tarp pirkėjo ir pardavėjo yra saugomos elektroninėje erdvėje.

3. Prekės

3.1 Prekių grafinė vizualizacija parduotuvėje, gali skirtis nuo prekių išvaizdos, įpakavimo ir kt.
3.2 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti prekių kainą ir aprašymą.
3.3 Parduotuvėje yra nurodomos galutinės prekių kainos vartotojui
3.4 Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos. Už šias išlaidas pirkėjas apmoka atskirai.

4. Prekių perdavimas. Priėmimas

4.1 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjui kokybiškas prekes, originaliose ir kokybiškose gamintojo įpakavimuose.
4.2 Pirkėjas prekių kokybę privalo patikrinti prekių atsiėmimo metu. Jeigu pirkėjas mano, jog gaminio pakuotė buvo pažeista arba jos vizualinė kokybė jo netenkina, jis privalo nepriimti prekės ir apie savo sprendimo priežastį informuoti 4hair.lt įgaliotą asmenį, pristačiusį preke (s) (pavyzdžiui, kurjerį).
4.3 Atsisakyti priimti prekes pirkėjas gali tik motyvuotai, aiškiai nurodydamas jų kokybinius trūkumus, dėl kurių prekė neatitinka prekės kokybės, nurodytos elektroninėje parduotuvėje.
4.4 Pirkėjas, priėmęs prekes iš parduotuvės įgalioto asmens savo parašu patvirtina, jog nupirktoms ir pristatytoms prekėms, jų kokybei priekaištų neturi (šis punktas negalioja prekės kokybei, kurios priimant prekę pirkėjas patikrinti neturėjo galimybių).
4.5 Prekės nuosavybės teise atitenka pirkėjui, kuomet jis atsiskaito už jas ir sutinka, jog perskaitė ir susipažino su šiomis taisyklėmis.

5. Garantijos

5.1 Pardavėjas prie kiekvienos prekės nurodo jos savybes ir kitą svarbią informaciją internetinėje parduotuvėje.
5.2 Pardavėjas neatsako, jeigu prekės išvaizda ne visiškai atitinka jos vizualizaciją internete, spalvas, kurios gali kisti priklausomai nuo fotografijos ar pirkėjo vaizduoklio parametrų. Pardavėjas atsako tik už galutinę produkto (ne jo įpakavimo, spalvų ir pan.) teisingą aprašymą.

6. Gražinimas ir keitimas

6.1 Dėl prekių grąžinimo arba pakeitimo pirkėjas privalo kreiptis į pardavėją per 14 dienų, nuo prekių pristatymo į jo namus, pardavėjo nurodytais parduotuvės kontaktais nurodydamas prekės grąžinimo priežastis.
6.2. Prekės grąžinamos tik vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.
6.3. Prekės, kurių kokybė atitinka aprašymą, nekeičiamos ir negrąžinamos.
6.4. Jeigu pirkėjas grąžina prekę, nenurodydams jos akivaizdžių kokybės, technologijos ir pan. trūkumų, grąžintina prekė privalo būti nepanaudota, jos įpakavimas neturi būti pažeistas ar sugadintas.
6.5 Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės, jeigu pirkėjas neįrodo konkrečių prekės kokybės (neatitikimo nurodytoms charakteristikoms produktų trūkumų) ir/ar prekė yra panaudota ir/ar jos pakuotė yra pažeista ar sugadinta.
6.6. Pardavėjas nelaiko tinkamu argumentu ir negrąžina/nekeičia prekės, jeigu pirkėjui nepatinka prekės spalva, kvapas, įpakavimas arba pirkėjas pateikia kitas, subjektyvias pretenzijas.

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
7.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius  yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.
7.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.
7.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių.
7.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėm, teikimui

8. Intelektinė nuosavybė

8.1. Visa parduotuvėje 4hair.lt esanti informacija, išskyrus prekių ženklų logotipus, kurie priklauso jų savininkams, yra MB „Interneto profesionalai“ nuosavybė. Bet kurios svetainės dalies (aprašymų, nuotraukų ir kt.) kopijavimas, naudojimas yra draudžiamas.

9. Baigiamos nuostatos

9.1 Pardavėjo ir pirkėjo santykiams, atsiradūs sudarius šia sutartį, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2 Visi ginčai, kilę iš šios sutarties sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčų derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka, laikant, jog ši sutartis buvo sudaryta Vilniaus mieste.